Byt: Volný Rezervovaný Predaný

ponuka bývania

BLOK ŠANCOVÁ


Označenie Popis Rozloha v m2 Balkón v m2 Zimná záhrada v m2 Cena s DPH Akciová cena Stav
2. nadzemné podlažie
APT 1B-L 3 IZBOVÝ 56,48 2,97 15,06 - - Predaný
APT 2B-L 2 IZBOVÝ 42,53 - 15,09 - - Predaný
APT 3B-L 3 IZBOVÝ - VNÚTROBLOK 67,17 4,57 - 187 865 € 182 229 €
APT 4B-L 3 IZBOVÝ - VNÚTROBLOK 49,98 2,95 - - - Predaný
3. nadzemné podlažie
APT 5B-L 3 IZBOVÝ 56,48 2,97 15,06 - - Predaný
APT 6B-L 2 IZBOVÝ 42,53 - 15,09 128 138 € 124 294 € Rezervovaný
APT 7B-L 3 IZBOVÝ - VNÚTROBLOK 67,17 4,57 - 189 672 € 183 982 €
APT 8B-L 3 IZBOVÝ - VNÚTROBLOK 49,98 2,95 - - - Predaný
4. nadzemné podlažie
APT 9B-L 3 IZBOVÝ 56,48 2,97 15,06 156 111 € 151 428 € Rezervovaný
APT 10B-L 2 IZBOVÝ 42,53 - 15,09 - - Predaný
APT 11B-L 3 IZBOVÝ - VNÚTROBLOK 67,17 4,57 - 189 672 € 183 982 €
APT 12B-L 3 IZBOVÝ - VNÚTROBLOK 49,98 2,95 - - - Predaný
5. nadzemné podlažie
BYT 13B-L 3 IZBOVÝ 56,48 2,97 15,06 - - Predaný
APT 14B-L 2 IZBOVÝ 42,53 - 15,09 - - Predaný
APT 15B-L 3 IZBOVÝ - VNÚTROBLOK 67,17 4,57 - 191 478 € 185 734 €
APT 16B-L 3 IZBOVÝ - VNÚTROBLOK 49,98 2,95 - - - Predaný
6. nadzemné podlažie
BYT 17B-L 3 IZBOVÝ 56,48 2,97 15,06 - - Predaný
BYT 18B-L 2 IZBOVÝ 42,53 - 15,09 - - Predaný
APT 19B-L 3 IZBOVÝ - VNÚTROBLOK 67,17 4,57 - - - Predaný
APT 20B-L 3 IZBOVÝ - VNÚTROBLOK 49,98 2,95 - - - Predaný
7. nadzemné podlažie
APT 21B-L 3 IZBOVÝ - VNÚTROBLOK 106,29 15,06 - 340 065 € 329 863 €
BYT 22B-L 3 IZBOVÝ 76,41 11,77 - 242 511 € 235 236 €


BLOK ĽADOVÁ


Označenie Popis Rozloha v m2 Balkón v m2 Terasa v m2 Cena s DPH Akciová cena Stav
1. nadzemné podlažie
BYT 1A-L 2 IZBOVÝ - VNÚTROBLOK 45,83 4,29 - - - Predaný
BYT 2A-L 2 IZBOVÝ - VNÚTROBLOK 53,72 4,29 - - - Predaný
2. nadzemné podlažie
BYT 3A-L 2 IZBOVÝ - VNÚTROBLOK 45,83 4,29 - - - Predaný
BYT 4A-L 2 IZBOVÝ - VNÚTROBLOK 48,54 4,29 - - - Predaný
APT 5A-L 2 IZBOVÝ 38,19 - - - - Predaný
APT 6A-L 2 IZBOVÝ 37,76 - - - - Predaný
3. nadzemné podlažie
BYT 7A-L 2 IZBOVÝ - VNÚTROBLOK 45,83 4,29 - - - Predaný
BYT 8A-L 2 IZBOVÝ - VNÚTROBLOK 48,54 4,29 - - - Predaný
APT 9A-L 2 IZBOVÝ 38,22 - - - - Predaný
APT 10A-L 2 IZBOVÝ 37,79 - - - - Predaný
4. nadzemné podlažie
BYT 11A-L 3 IZBOVÝ - VNÚTROBLOK 79,69 12,45 - - - Predaný
APT 12A-L 2 IZBOVÝ 51,99 7,81 - - - PredanýObchodné priestory


Označenie Rozloha v m2 Umiestnenie Popis Cena v € s DPH Akciová cena Stav
OP 1 122,46 1.NP 1.NP - ŠANCOVÁ - - Predaný
OP 2 81,60 1.NP 1.NP - ŠANCOVÁ - - Predaný
OP 3 16,89 1.NP 1.NP - ĽADOVÁ - - PredanýNebytové priestory


Označenie Rozloha v m2 Umiestnenie Popis Cena v € s DPH Status
K1 3,07 m2 1PP kobka 4 171 € Rezervovaná
K2 3,01 m2 1PP kobka 4 171 € Voľná
K3 2,95 m2 1PP kobka 4 171 € Voľná
K4 3,48 m2 1PP kobka 4 712 € Voľná
K5 3,15 m2 1PP kobka 4 369 € Voľná
K6 3,17 m2 1PP kobka - Predaná
K7 3,19 m2 1PP kobka - Predaná
K8 3,28 m2 1PP kobka - Predaná
K9 3,77 m2 1PP kobka - Predaná
K10 5,50 m2 1PP kobka 7 260 € Voľná
K11 3,19 m2 1PP kobka - Predaná
K12 3,41 m2 1PP kobka - Predaná
K13 2,08 m2 1PP kobka - Predaná
K14 2,74 m2 1PP kobka - Predaná
K15 3,86 m2 1PP kobka 5 095 € Voľná
K16 3,39 m2 0.5PP kobka - Predaná
K17 3,01 m2 0.5PP kobka - Predaná
K18 3,01 m2 0.5PP kobka - Predaná
K19 2,95 m2 0.5PP kobka - Predaná
K20 3,48 m2 0.5PP kobka - Predaná
K21 3,15 m2 0.5PP kobka - Predaná
K22 3,17 m2 0.5PP kobka - Predaná
K23 3,19 m2 0.5PP kobka - Predaná
K24 2,89 m2 0.5PP kobka - Predaná
K25 3,31 m2 0.5PP kobka - Predaná
K26 2,52 m2 0.5PP kobka - Predaná
K27 1,72 m2 0.5PP kobka - Predaná
K28 1,72 m2 0.5PP kobka - Predaná
K29 1,80 m2 0.5PP kobka 2 376 € Rezervovaná
K30 5,12 m2 1PP kobka 6 758 € Voľná
K31 2,17 m2 1PP kobka 2 864 € VoľnáParkovacie státia


Označenie Umiestnenie Popis Cena v € s DPH Status
1GS 1PP parkovacie miesto jednostopé 15 500 € Voľné
2GS 1PP parkovacie miesto 18 500 € Voľné
3GS 1PP parkovacie miesto 18 500 € Voľné
4GS 1PP parkovacie miesto - Predané
5GS 1PP parkovacie miesto - Predané
6GS 1PP parkovacie miesto 18 500 € Rezervované
7GS 1PP parkovacie miesto - Predané
8GS 1PP parkovacie miesto 18 500 € Voľné
9GS 1PP parkovacie miesto 18 500 € Voľné
10GS 1PP parkovacie miesto 18 500 € Voľné
11GS 1PP parkovacie miesto - Predané
12GS 1PP parkovacie miesto - Predané
13GS 1PP parkovacie miesto - Predané
14GS 1PP parkovacie miesto - Predané
15GS 1PP parkovacie miesto 18 500 € Voľné
16GS 1PP parkovacie miesto 18 500 € Voľné
17GS 1PP parkovacie miesto - Predané
18GS 1PP parkovacie miesto - Predané
19GS 1PP parkovacie miesto 18 500 € Voľné
20GS 1PP parkovacie miesto - Predané
21GS 1PP parkovacie miesto 18 500 € Voľné
22GS 1PP parkovacie miesto - Predané
23GS 1PP parkovacie miesto - Predané
24GS 1PP parkovacie miesto - Predané
25GS 1PP parkovacie miesto - Predané
26GS 1PP parkovacie miesto - Predané
27GS 1PP parkovacie miesto - Predané
28GS 1PP parkovacie miesto 18 500 € Voľné
29GS 1PP parkovacie miesto - Predané
30GS 1PP parkovacie miesto jednostopé - Predané
31GS 1PP parkovacie miesto - Predané
32GS 1PP parkovacie miesto - Predané
33GS 1PP parkovacie miesto - Predané
34GS 1PP parkovacie miesto - Predané
35GS 1PP parkovacie miesto jednostopé 9 500 € Voľné
1PS 0.5PP parkovacie miesto jednostopé - Predané
2PS 0.5PP parkovacie miesto - Predané
3PS 0.5PP parkovacie miesto - Predané
4PS 0.5PP parkovacie miesto - Predané
5PS 0.5PP parkovacie miesto 18 500 € Voľné
6PS 0.5PP parkovacie miesto 18 500 € Voľné
7PS 0.5PP parkovacie miesto 18 500 € Voľné
8PS 0.5PP parkovacie miesto 18 500 € Voľné
9PS 0.5PP parkovacie miesto 18 500 € Voľné
10PS 0.5PP parkovacie miesto 18 500 € Voľné
11PS 0.5PP parkovacie miesto 18 500 € Voľné